Esku hartzeko arloak

Hauxe da Izangairen bereizgarria, hau da, definitzen gaituen ezaugarria: pertsonei bizi-ibilbideetan laguntzea, gizartean integratu daitezen. Lagun-egite hori, batetik, pertsonalizatu eta integrala da; eta, bestetik, indibiduala eta taldekoa, eta biek hainbat ezaugarri partekatzen dituzte: hurbiltasuna, enpatia, entzute aktiboa, oinarrizko premien asetzea, prestutasuna, konpromisoa, pertsonengan eta pertsonen ahalmenetan zein bilakatzeko gaitasunean konfiantza izatea… Horrez gain, hezkuntzako parte hartze bereizia egin behar da, adinen eta prozesuen zailtasunen, beharren edo helburuen arabera, hau da, espezialitatea eta espezifikotasuna behar dira

Hori dela eta, esku hartzeko lau arlo handitan antolatu gara: