Gardentasuna

Pertsonak

  • Bazkideak
  • Bazkideak
  • Boluntarioak
  • Boluntarioak
  • Langileak
  • Langileak

Ekonomia - Datuak 2020 (€)

DIRU-SARRERAK 1139459,73€
HITZARMENAK 902099,92€
DIRULAGUNTZAK 196907,85€
DOHAINTZAK 29724,31€
BESTE DIRU-SARRERA BATZUK DIRU-SARRERAK 10727,65€
GASTUAK 1139732,25€
LANGILEAK 772221,70€
HORNIGAIAK 47932,70€
ALOKAIRUAK 58522,67€
DIRU-LAGUNTZAK 103092,75€
BESTE GASTU BATZUK 157962,43€

Ekonomia - Datuak 2019 (€)

DIRU-SARRERAK 1182165,19€
DOHAINTZAK 40483,39€
HITZARMENAK 945833,39€
DIRULAGUNTZAK 195848,41€
BESTE DIRU-SARRERA BATZUK DIRU-SARRERAK 0€
GASTUAK 1166118,30€
LANGILEAK 838163,38€
HORNIGAIAK 56241,24€
ALOKAIRUAK 56993,33€
DIRU-LAGUNTZAK 107030,54€
BESTE GASTU BATZUK 107689,81€

Parte hartzaileen kopurua 2020an

  • Pertsona lagunduak
  • Prozesu lagunduak

Parte hartzaileen kopurua 2019an

  • Prozesu lagunduak
  • Pertsonak lagunduak

Gure hornitzaile guztiei onarpen-, kontrol-, jarraipen- eta ebaluazio-metodo bat aplikatuko zaie, eskaeretan eta Kudeaketa-Sisteman ezarritako kalitate‑estandarren arabera.