Gardentasuna

Pertsonak

  • Bazkideak
  • Bazkideak
  • Boluntarioak
  • Boluntarioak
  • Langileak
  • Langileak

Ekonomia - Datuak 2021 (€)

DIRU-SARRERAK 1275809,97€
HITZARMENAK 956851,32€
DIRULAGUNTZAK 268509,47€
DOHAINTZAK 35113,40€
BESTE DIRU-SARRERA BATZUK DIRU-SARRERAK 15335,78€
GASTUAK 1269692,88€
LANGILEAK 879269,37€
HORNIGAIAK 58252,06€
ALOKAIRUAK 67081,01€
DIRU-LAGUNTZAK 84237,10€
BESTE GASTU BATZUK 180853,34 €

Ekonomia - Datuak 2020 (€)

DIRU-SARRERAK 1139459,73€
HITZARMENAK 902099,92€
DIRULAGUNTZAK 196907,85€
DOHAINTZAK 29724,31€
BESTE DIRU-SARRERA BATZUK DIRU-SARRERAK 10727,65€
GASTUAK 1139732,25€
LANGILEAK 772221,70€
HORNIGAIAK 47932,70€
ALOKAIRUAK 58522,67€
DIRU-LAGUNTZAK 103092,75€
BESTE GASTU BATZUK 157962,43€

Parte hartzaileen kopurua 2021an

  • Prozesu lagunduak
  • Pertsonak lagunduak

Parte hartzaileen kopurua 2020an

  • Pertsona lagunduak
  • Prozesu lagunduak

Gure hornitzaile guztiei onarpen-, kontrol-, jarraipen- eta ebaluazio-metodo bat aplikatuko zaie, eskaeretan eta Kudeaketa-Sisteman ezarritako kalitate‑estandarren arabera.